Kontakt Haugaland Maskinring

Dersom du har lyst å bli medlem eller om du berre lurer på noko meir om Haugaland Maskinring, ta gjerne kontakt!

Adresse:
P
ostboks 38
5580 Ølen

Telefon: 53 76 68 57
Faks:
Mobil: 416 32 774

Leiar er tilsett i 25 % stilling. Kontortid er derfor noko varierande.